Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.

Janusz Korczak

Polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny. Żył w latach 1878 - 1942. Twórca systemu pracy z dziećmi opartego na partnerstwie i pobudzaniu samowychowania. Wikipedia